WordPress.org

Македонски

The Macedonian translation of WordPress is inactive

Download the English version instead.

If you’re interested in translating WordPress to Macedonian, join the Polyglots team and find out how.

Добредојдовте!

WordPress е веб софтвер кој можете да го користите за да создадете прекрасен блог или веб-сајт. WordPress е истовремено бесплатен и непроценлив.

WordPress е создаден од страна на илијадници волонтери ширум светот и кога имате на располагање илијадници додатоци и теми, единствена граница е вашата имагинација. Изборот на преку 25 милиони луѓе е WordPress. Би сакале и вие да ни се придружите.

Ви претставуваме

Како да инсталирам WordPress?

1. Преземете и распакувајте го официјалниот пакет.
2. Направете база на податоци за WordPress на Вашиот веб хостинг, како и MySQL корисник кој ќе има пристап до таа база на податоци.
3. Преименувајте го wp-config-simple.php во wp-config.php.
4. Отворете го wp-config.php со Вашиот омилен текст уредувач (пр: Notepad) и внесете ги деталите за базата на податоци (име на базата на податоци, корисничко име, лозинка и име на хостот).
5. Прикачете ги WordPress датотеките на Вашата веб хостинг локација.

  • Доколку сакате да го инсталирате WordPress во root директориумот (пр: http://primer.com/), прикачете ја содржината во root директориумот на Вашиот веб хостинг.
  • Доколку сакате да го поставите WordPress во посебен директориум (пр: http://primer.com/blog/), преименувајте го името на директориумот во blog.

6. Стартувајте ја WordPress инсталацијата со повикување на датотеката /wp-admin/install.php.

То е тоа! WordPress е успешно инсталиран!
Подетални информации за како да инсталирате WordPress можете да најдете овде.