Преземете

Овде можете да ја преземете најновата верзија на WordPress во која е вклучен македонски превод за инсталацијата, корисничкиот интерфејс и стандардните теми Twenty Fourteen, Twenty Fifteen и Twenty Sixteen.

Доколку веќе користете WordPress на англиски јазик и сакате да го поставите на македонски без повторна инсталација, тогаш само од Dashboard → Settings → General во Site Languages изберете Македонски.

Доколку сакате да се приклучете и помогнете во локализацијата на WordPress на македонски, посетете ја страницата translate.wordpress.org.