Излезе WordPress 3.1.1!

Достапен е WordPress 3.1.1! Во овој пакет се уредени и поправени околу триесетина безбедносни дупки од 3.1, вклучувајќи:

  • Безбедносни фиксови за мултимедијални прикачувања.
  • Подобрување на перформансите.
  • IIS6 поддршка.
  • Поправка на таксономијата и PATHINFO (/index.php/) постојаните врски.
  • Поправки на различни прашалници и таксономии.