WordPress 2.2 за Android

Од пред неколку денови на Google Play е достапна новата верзија (2.2) на WordPress за Android.

Стандардно, како и за секоја нова објава се поставува прашањето: што е ново? Па, во 2.2 има три поголеми надоградби, и тоа: поставување на главна слика на вашите написи, WordPress.com статистика за вашиот сајт и подобрување на функционирањето на самата апликација.

  • Поддршка за главни слики; Веќе многу теми ја нудат оваа опција, односно поставување на главна слика за написите. Исто така, многумина ја користаат и оваа опција за прикажување на сликички за написите. Па така од сега оваа фунцкија е достапна и на Android.
  • Одсега ќе можете и од вашиот Android да ја следите статистиката на вашиот WordPress сајт.
  • За подобрувањето на апликацијата, најдобро е самите да почнете да си играте со неа и да ги забележете подобрувањата.
  • 🙂