WordPress.com го започна проектот „Cities“

Денес, голем од градовите имат по неколку информативни портали. Самите општини, туристички агенции, исто така, имаат свои веб-сајтови, а ние сè уште живееме во информациски мрак и изолација.

WordPress.com – бесплатна блог и CMS платформа, го започна својот нов проект наречен „Cities“. Накратко, WordPress Cities им овозможува бесплатно на градовите и општините да ги понудат основните информации за нивниот град, нудејќи предефинирани информации како што се содржини за паркови, правилници и закони, интересни локации и знаменитости, и слично.

Задачата на администраторите на таквите страници е само да ја пополни со бараните информации и во корист на граѓаните и туристите – редовно да ја ажурира. Овој сервис, исто така, има вградено и можност за брзо споделување на информациите низ друштвените мрежи како Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn и други.

Повеќе информации можете да пронајдете на WordPress.com/Cities.

Напишете коментар