WordPress 3.3.1 – Безбедносни поправки

Излезе WordPress 3.3.1. Во оваа верзија се решени 15 грешки кои се наоѓаа на WordPress 3.3, како и XSS (cross-site scripting) ранливоста која ја имаше WordPress 3.3. Благодарност до Joshua H., Hoang T., Stefan Zimmerman, Chris K. и безбедносниот тим на Go Daddy за откривањето и информирањето за овие пропусти.

Преземи го WordPress 3.3.1 или надгради директно преку работната табла.

Напишете коментар